RAKENTAMINEN

Suurpellon alueen rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2007. 

Asuntorakentamisen alettua Suurpellon peruskivi muurattiin 20.8.2009 Klariksentien päähän, josta asuntorakentaminen alkoi. Alueelle on rakennettu Suomen ensimmäinen automaattisen jätteenkeräys järjestelmä, joka on liitetty kaikkiin alueen talonyhtiöihin. 

Alue rakentuu ja monipuolistuu arviolta vuoteen 2025 saakka.

Muualla verkossa:
Espoon kaupunki: http://www.espoo.fi/fi-FI