Opinmäki sisältää laajan valikoiman palveluja eri-ikäisille kuntalaisille. Opinmäki on sekä yhtenäinen peruskoulu ja päiväkoti, että monipuolinen vapaa-ajan keskus.

 

Opinmäkeen on rakennettu tilat kansainväliselle koululle ja suomenkieliselle peruskoululle, varhaiskasvatuksen tiloja, liikuntahalli sekä tilat kirjastolle, työväenopistolle ja nuorisotoimelle. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä on myös kansainvälisesti sekä tietotekniikan avulla että vierailuina ja aitoina kohtaamisina. Rakennuksella on keskeinen merkitys alueen yhteisön luomisessa avoimena kohtaamispaikkana. Toiminta Opinmäessä perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä toimijoiden välillä, että kuntalaisten kanssa.

Tilojen ja toimintojen suunnittelussa tavoitteena on ollut edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia sekä moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Lisäksi tiloissa on huomioitu oppimisprosessi, jossa oppijoilla on aktiivinen rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa, tiedon joka on hankittu tutkimalla ja havainnoimalla. Opinmäen tilat ja välineet ovat eri toimijoiden sekä eri kieli- ja ikäryhmien käytettävissä. Teknologiavalinnoilla tuetaan omaehtoista oppimista, tuetaan opetusta ja elinikäistä oppimista.

Opinmäki itsessään toimii oppimisen kohteena ja välineenä. Sen palvelut, arkkitehtuuri ja toimintakulttuuri ovat luotuja vahvistamaan elinikäistä oppimista kaikenikäisille kuntalaisille. Osa palveluista tuotetaan perinteisten toimialarajojen yli, näin parantaen palveluiden saatavuutta. Lisäksi tilojen yhteiskäyttö ja avoimuus luovat hyvät edellytykset uudelle toimintakulttuurille, samalla kun uusi toimintakulttuuri lisää tilojen tehokasta käyttöä yhteistyötä lisäämällä. Opinmäki aloitti toimintansa 3.8.2015.

 

Tietoa Opinmäestä
Laajuus: 16 700 m2
Pääsuunnittelija: Esa Ruskeepää Architects
Valmistumisvuosi: 2015
Kilpailutulos vuodelta: 2011–2012
Kilpailuehdotuksen tekijät: Esa Ruskeepää, Thomas Miyauchi

Projektin tekijät
Arkkitehti: Esa Ruskeepää
Pääsuunnittelija: Vesa Erikkilä
Projektiarkkitehti: Sasu Marila

Katuosoite
Lillhemtintie 1
02250 Espoo

Postiosoite
PL 3324, 02070 Espoon kaupunki

Vahtimestari
+35846 9237594

Palvelukoordinaattori
Jere Juutilainen
+35846 9232943
etunimi.sukunimi@espoo.fi

 www.opinmaki.fi

Katso Opinmäen esite tästä>>