KAAVOITUS

Puistokaupungin suunnitelmat mahdollistavat ja edesauttavat asukkaiden ja palvelujen asettumista Suurpeltoon. Alue rakentuu ja monipuolistuu 15 vuoden ajan. Kyseessä on yksi vuosituhannen merkittävimmistä kehitys- ja rakennushankkeista pääkaupunkiseudulla. Vahvistetut asemakaavat sijaitsevat alueilla I ja II, joissa rakentaminen etenee hyvää vauhtia.Alueiden IV ja V asemakaavat on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja odottavat vahvistamista. Kehä II:n toisella puolella olevien alueiden VI ja VII asemakaavaluonnokset ovat tulossa nähtäville.

Suurpellon alue

Suurpelto I

Suurpelto II

Suurpelto III

Suurpelto IV

Suurpelto V 

Nygrannas